Diskusní setkání

V rámci projektu se konala následující diskusní setkání:

Zahájení projektu
Místo: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl
Termín: 26. ledna 2011

Interdisciplinární spolupráce – Památková péče a přírodní vědy
Místo: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl
Termín: 23. února 2011

Informační sítě a databáze v péči o kulturní dědictví
Místo: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Praha
Termín: 14. dubna 2011

Úloha vzdělávání v péči o kulturní dědictví
Místo: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Termín: 19. července 2011

Úloha humanitních věd v péči o kulturní dědictví
Místo: Arcidiecézní muzeum Olomouc
Termín: 13. září 2011

Proč restaurujeme? Úloha restaurátora v péči o kulturní dědictví
Místo: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl
Termín: 30. listopadu 2011

Základní pojmy v péči o kulturní dědictví I.
Místo: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl
Termín: 24. února 2012

Role muzeí v současné společnosti
Místo: Národní muzeum, Praha
Termín: 16. března 2012

Proces realizace velkého výstavního projektu
Místo: Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
Termín: 19. července 2012

Moderní architektura a historické prostředí
Místo: 4AM/Galerie architektury, Brno
Termín: 28. srpna 2012

Neziskové organizace v péči o kulturní dědictví
Místo: Národní památkový ústav, Praha
Termín: 14. prosince 2012

Základní pojmy v péči o kulturní dědictví II.
Místo: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl
Termín: 24. ledna 2013

Projekty a financování v oblasti kulturního dědictví
Místo: Evropské školicí centrum, Litomyšl
Termín: 14. března 2013

Historické sbírky a instalace v památkových objektech
Místo: Arcibiskupský zámek, Kroměříž
Termín: 15. července 2013

Základní pojmy v péči o kulturní dědictví III.
Místo: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl
Termín: 23. července 2013

Marketing a PR v kulturním dědictví
Místo: Regionální muzeum, Mikulov
Termín: 30. září 2013

Koncepce obnovy fasád zámku Litomyšl
Místo: Kongresové centrum zámku Litomyšl
Termín: 15. – 16. října 2013

Budování sítí spolupráce v české péči o kulturní dědictví
Místo: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl
Termín: 11. prosince 2013


Diskusní setkání uskutečněná v době udržitelnosti projektu:

Aplikovaný výzkum v péči o kulturní dědictví - možnosti, výsledky, vize
Místo: Evropské školicí centrum, Litomyšl
Termín: 4. listopadu 2014

Konsolidace uměleckých děl 
(spolupodíl na organizaci, sdružení Arte-fakt)
Místo: Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
Termín: 13. listopadu 2015

Nové tváře starých soch
(ve spolupráci se Zámeckým návrším p. o. a Centrem teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy)
Místo: Evropské školicí centrum, Litomyšl
Termín: 7. listopadu 2016

Originál, kopie, faksimile
(ve spolupráci, organizace sdružení Arte-fakt)
Místo: Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
Termín: 24. listopadu 2016


Fotogalerie "Diskusní setkání č. 17"

Všechny fotografie
  • ds17_01.jpg
  • ds17_02.jpg
  • ds17_03.jpg
  • ds17_07.jpg
  • ds17_06.jpg

Fotogalerie: Diskusní setkání č. 18

Všechny fotografie ds18_09.jpg ds18_02.jpg