Kontaktní centrum

Počátkem roku 2013 v nově vybavených prostorách Fakulty restaurování Univerzity Pardubice oficiálně zahájilo své aktivity Centrum pro spolupráci v památkové péči. Svou činností a posláním má naplňovat základní myšlenku projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu, tedy posilování a budování sítí spolupráce.

Hlavním úkolem Centra pro spolupráci v památkové péči je poskytovat odborné veřejnosti a pracovníkům činným v oblasti péče o kulturní dědictví poradenství v oblasti spolupráce se vzdělávací a výzkumnou sférou a konzultovat možnost jejich zapojení do vznikající sítě pro památkovou péči. Činnost Centra tak dalece přesahuje rámec projektu PPP PRO, v jehož rámci vzniklo.

Mezi konkrétní činnosti, jež centrum vykonává, patří vedle publicity a informování odborné a širší veřejnosti o aktivitách a možnostech zapojení do nově vzniklé Platformy pro péči o kulturní dědictví také ediční činnost, organizace konferencí, odborných či vzdělávacích seminářů a dalších akcí (analýz projektu restaurování a památkové obnovy). V neposlední řadě je náplní činnosti centra také redakční činnost odborného elektronického časopisu rozvíjejícího téma mezioborové spolupráce e-Monumentica.

Dále poskytujeme tyto služby:

  • poradenství v oblasti spolupráce akademického a aplikačního sektoru
  • zpostředkování kontaktů na subjekty činné v oblasti péče o kulturní dědictví
  • distribuce tištěných výstupů projektu PPP PRO

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Hečková, Ph.D.
[e] petra.heckova@upce.cz
[t] 466 036 569

Fotogalerie "Otevření kontaktního centra"

Všechny fotografie
  • KC_01.JPG
  • KC_02.JPG
  • KC_03.JPG
  • KC_05.JPG
  • KC_04.JPG

Fotogalerie: Konference 2012

Všechny fotografie konference-2012-07.jpg konference-2012-02.jpg