Stáže v aplikačním sektoru

Pro získání praktických zkušeností s týmovou prácí se v rámci projektu PPP PRO studenti vyšších odborných škol a vysokých škol všech oborů z oblasti péče o kulturní dědictví účastnili krátkodobých stáží v aplikačním sektoru. V praxi si tak mohli osvojit základy mezioborové týmové spolupráce, které si s sebou ponesou do profesního života.

Témata stáží byla například:

 • Národní památkový ústav Brno: Brněnská brownfields
 • Národní památkový ústav Josefov: Průzkum kostelů broumovské skupiny
 • Národní památkový ústav Josefov: Knižní fond Hospitalu Kuks
 • Národní památkový ústav Střední Čechy: Centrální depozitář s dílnami v Kutné Hoře
 • Národní památkový ústav Střední Čechy: Restaurátorské a konzervátorské dílny v Ďáblicích
 • Národní památkový ústav Kroměříž: Brány a mříže v Květné zahradě
 • Národní památkový ústav Telč: Práce garanta území

Fotogalerie "Stáže v aplikačním sektoru"

Všechny fotografie
 • staze_03.JPG
 • staze_04.JPG
 • staze_02.JPG
 • staze_01.JPG
 • staze_05.JPG

Fotogalerie: Panelové diskuse

Všechny fotografie pd_13.jpg pd_19.jpg