Konference 2014

Muzea, památky a konzervace 2014

Platforma PPP PRO se v rámci udržitelnosti projektu stala spoluorganizátorem 9. ročníku konference Muzea, památky a konzervace, která se konala 20. – 21. května 2014 v Litomyšli. Sborník z konference je dostupný po přihlášení do portálu v elektronické podobě jako zvláštní číslo časopisu e-Monumentica (ročník 2015).


Program konference

  

Úterý 20.5.2014

 

9.00 – 10.00        registrace účastníků konference

 

10.00 – 10.20     zahájení konference

 

10.20 – 12.20     dopolední blok – Materiálový průzkum památek I

 

Benjamin Bartl (VŠCHT Praha, NAČR)

Úbytek nenasycených uhlovodíků ve včelím vosku v průběhu stárnutí

Magdaléna Zálešáková, Ladislav Pospíšil, Richard Ševčík (MUNI Brno, Polymer Inst., Brno)

Studium faktorů ovlivňujících schnutí připravených olejových barev

Václava Antušková, Irena Kučerová (VŠCHT Praha)

Pkození eva působením anorganických sloučenin

Alena Csöszová (VŠCHT Praha)

Vliv dezinfekčních prostředků na degradaci přírodního hedvábí

J. Krejčí (VŠCHT Praha)

Vliv čištění kovových doplňků na texƟlie

Kristýna Strachotová, Milan Kouřil, Šárka Msallamová (VŠCHT Praha)

Vliv charakteristik obalových materiálů na korozní chování olova

 

12.20 – 13.20     oběd

 

13.20 – 15.00     odpolední blok I – Materiálový průzkum památek II

 

Alena Otmarová, Michal Ďurovič (VŠCHT Praha)

Využiơ vybraných analytických technik ke studiu degradace tónovaných kinematografických

filmů v kyselém prostředí

Karel Rapouch, Alena Selucká, Michal Mazík, Jiří Příhoda, Libuše Trnková

(MUNI Brmo, Metodické centrum konzervace Brno)

Průzkum olověných liter z kralické tiskárny

Adéla Peterová, Petr Kotlík (VŠCHT Praha)

Vliv relativní vlhkosti na vlastnosti křemičitého gelu

Vlasta Vašutová, Petr Bezdička, David Hradil (AVU Praha, UK Praha, AV ČR)

Interakce jílových materiálů s organickými pojivy malířských děl

Nádvorníková Radka, Lesniaková Petra (UPa FR Litomyšl)

Možnosti odstranění syntetických polymerních látek z materiálů historických objektů

 

15.00 – 15.20     coee break

 

15.20 – 17.00     odpolední blok II Konzervování-restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl I

Tereza Jamborová, Jiří Děd (VŠCHT Praha)

Materiálový průzkum bronzových soch první poloviny 20. Stoleơ

Pavel Mrověc (UPa FR Litomyšl)

Restaurování sádrových odlitků modelu fontány od sochaře Stanislava Suchardy před budovu

Rudolfina v Praze

Tomáš Titor, Renata Tišlová (UPa FR Litomyšl)

Možnosti redukce vodorozpustných solí na východní stěně presbytáře v kostele sv. ta

v Zahrádce u Ledče nad Sázavou

Aneta Andršová, Ivana Milionová, MarƟna Poláková, Markéta Račková, Petr Šimánek, Barbora Vařejková (UPa FR Litomyšl)

Restaurování pilastrů s malovanou imitací mramoru v kapli sv. Isidora v Křenově

Zuzana Wichterlová, Kateřina Krhánková (UPa FR Litomyšl)

Restaurování sgrafito výzdoby fasády domu čp. 536 ve Slavonicích

 

 

Středa 21.5.2014

 

9.00 – 10:00       prezentace studentských projektů v rámci univerzitního projektu BRAVO (Upa FR Litomyšl)

 

10.00 – 12.00     dopolední blok – Konzervování-restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl II

Petra Čupáková (SLU Opava)

Skleněné negativy v muzejní praxi

Jana Mánková, Zuzana Zlámalová Cílová, Sylvie Svatošová (VŠCHT Praha, NPÚ)

Konvice z modrého zakaleného skla – rekonzervační zásah a analytický průzkum

Lucie Kališová, Alexandra Kloužková, Magdalena Velebilová (VŠCHT Praha)

Restaurování porcelánové soupravy z Březo

Zuzana Pecenová (VŠCHT Praha)

Restaurování granátových šperků

Renáta Žáková (SLU Opava)

Restaurování granátových šperků

David Procházka (SLU Opava)

Komplexní konzertorsko-restaurátorský zásah na psacím stroji Royal 10

 

12.00 – 13.00     oběd

 

13.00 – 14.20     odpolední blok – Konzervování-restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl III

Věra Kašparová (UPa FR Litomyšl)

Koncepce restaurování a konzervace uměleckých děl na papírové podlce

Tereza Justová (UPa FR Litomyšl)

Atlas maleb na papíru a typy jejich poškození

Iva Lukešová (UPa FR Litomyšl)

Restaurování paravánu s litografovanými plakáty „Denní doby“ od Alfonse Muchy - Historický

voj paravánů

Radka Pavlovská (UPa FR Litomyšl)

Restaurování tří štambuchů: Památník Jakuba z Zinnenburku; Památník Kašpara Reifa,

císařského podčíšníka; Památník Reginy z Berndorfu a Baltazara Reitsamena

 

14.20 – 14.40     coee break

 

14.40 – 16.00     odpolední blok – Aktuální trendy v oblasti péče o památky

Katarína Palgutová (STU Bratislava)

Analytická sonda – priestor pre tvorivosť?

Zuzana Ondrejková

Obnova hradov na území Slovenska

Žaneta Kadlecová (UK Praha)

Památková če v období protektorátu na příkladu pomníku sv. Václava v Praze

Michaela Ulrychová (VŠE Praha)

stská památková rezervace – motivace a ekonomické aspekty ochrany. Studie vybraných

veřejných prostor sta Kolín

 

16.00 – 17.00     ukončení konference

Fotogalerie: Diskusní setkání č. 17

Všechny fotografie ds17_02.jpg ds17_05.jpg