Konference konzervátorů-restaurátorů

Ve dnech 19. - 21. září se za účasti bezmála tří set odborníků uskutečnila v prostorách Zámecké jízdárny v Litomyšli výroční Konference konzervátorů-restaurátorů. Letos byla spoluorganizovaná Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně, Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice. Na programu byly vedle hlavní části přednášek také posterové prezentace spojené s odbornou diskusí nebo exkurze po objektech Fakulty restaurování. Vybrané příspěvky budou zveřejněny v časopise Fórum pro konzervátory-restaurátory.

Fotogalerie: Stáže v aplikačním sektoru

Všechny fotografie staze_01.JPG staze_02.JPG